To the Corrupt Politicians

Day Twenty One To the corrupt leaders Of the Federal Republic of Nigeria The known and unknown Who secretly dismantle the fibers of this nation “àwon eni ibi, àwon èèyàn k’éèyàn Tó ń gbénú òkùkù, tó ń t’afà sínú ìmólè” We thank you, àbí what shall we do? Even though we know you won’t last […]